Afkomst namen

Thijmen Jan Geers
Thijmen is een Nederlandse jongensnaam afkomstig van de Friesche naam Tideman. De betekenis van de naam is `Man van het volk`.

Thijmens tweede en derde naam (Jan Geers) dankt hij aan zijn overgrootvader Eelco Jan Geers Toxopeus. Jan is tevens de naam van zijn andere overgrootvader Jan Cornelis van der Voorde.

Volgens het familieverhaal zou de trotse vader van Eelco Jan Geers op weg naar de burgerlijke stand langs zijn stamkroeg zijn gegaan en aldaar zijn gef√™teerd op ’t een en ’t ander. Waarschijnlijk werd daarom de ‘t’ van Geert door de ambtenaar verkeerd begrepen c.q. verstaan als Geers waardoor meerdere nakomelingen met deze weinig voorkomende naam zijn gesierd.

Floris Mees
Floris is afgeleid van Florentius en komt van het Latijnse florens, wat `bloeiend, bekoorlijk, in aanzien’ betekent.

Mees is een vernoeming naar de beroemde mensenredder van de Waddenzee Mees Toxopeus (van een andere tak) die leefde van 1886 tot 1974, schipper was bij de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij (KNZHRM) en omschreven werd als ‘woest, maar kalm’.

Stamboom: klik voor pdf document

NRC zaterdag 4 augustus 2007

Comments are closed.